063/82-65-308 rasadnikorah@gmail.com

LOZNI KALEM - STONE SORTE

Vrhunski kvalitet - Raznovrsne sorte - Povoljne cene!
p
Jabuka je višegodišnja listopadna drvenasta voćka koja ima životni vek po 20, 30 pa i 40 godina.Voćne sadnice jabuke su pored šljive u našoj zemlji jedna od najvažnijih voćki kako u ishrani tako i u proizvodnji voća.

Voćne sadnice jabuke imaju posebno mesto u našoj a i svetskoj voćarskoj privredi što je posledica velike prilagodljivosti voćnih sadnica jabuke, visoki kvalitet plodova i svakodnevna upotreba u ishrani.

Voćne sadnice jabuke ne traže preterano idealne uslove za rast ali ako se obezbede odgovarajući uslovi za uzgoj voćnih sadnica mogu dati i do 40 do 50 t/ha.Zato sadnice jabuke spadaju u jako rentabilne voćne sadnice.U ponudi imamo sledeće sorte voćnih sadnica jabuke:

KARDINAL

Vreme zrenja:

Polovina avgusta

Podloga:

Kober 5 b.b, SO 4

MUSKAT HAMBURG

Vreme zrenja:

Pocetak septembra

Podloga:

Kober 5 b.b, SO4

MOLDAVA

Vreme zrenja:

Kraj septembra

Podloga:

Kober 5 b.b, SO4

STRAŽINSKI

Vreme zrenja:

Pocetak oktobra

Podloga:

Kober 5 b.b, SO4

BLEK MEDŽIK

Vreme zrenja:

Sredina avgusta

Podloga:

Kober 5 b.b, SO 4

RUBEL

Vreme zrenja:

Kraj oktobra

Podloga:

Kober 5 b.b, SO 4

AFUS ALI

Vreme zrenja:

Pocetak oktobra

Podloga:

Kober 5 b.b, SO 4

LASTA

Vreme zrenja:

Sredina septembra

Podloga:

Kober 5 b.b, SO 4

DEMIR KAPIJA

Vreme zrenja:

Pocetak avgusta

Podloga:

Kober 5 b.b, SO 4

Viktorija

Vreme zrenja:

Kraj septembra

Podloga:

Kober 5 b.b, SO 4

MUSKAT ITALIJA

Vreme zrenja:

Pocetak oktobra

Podloga:

Kober 5 b.b, SO 4

Telefon

037/38-75-196
063/82-65-308
063/151-83-83

E-Mail

rasadnikorah@gmail.com

Adresa

Lazarevac bb
37000 Kruševac
Srbija

SZR "ORAH"
PIB: 105398767
Matični broj: 61035460
Br.računa:
325-9500600001188-75
(Vojvođanska banka)